Dienstenwijzer

Starterslening.nl B.V., h.o.d.n. Clark

Informatie over ons en onze dienstverlening

Door middel van deze dienstenwijzer geven wij u informatie over onze onderneming en over onze diensten, werkwijze en hoe wij u kunnen ondersteunen in uw verzekeringsbehoeften zodat u een goed totaalbeeld krijgt. 

Wie zijn wij

Starterslening.nl B.V. (hierna aangeduid als: ”wij”, ”ons/onze” of ”Clark”) is een Nederlandse besloten vennootschap. Onder de handelsnaam ”Clark” bieden wij via de website nl.clark.io advies- en bemiddelingsdiensten aan voor diverse soorten schadeverzekeringen en hypotheken voor particulieren.

Clark beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (”AFM”) en staat ingeschreven in het AFM-register onder nummer 12048942. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl). Op grond van deze vergunning is het ons toegestaan om te adviseren over en te bemiddelen in schadeverzekeringen en hypothecaire kredieten voor particulieren.

Clark is statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61798878.

Aard van onze dienstverlening

Wij bieden advies- en bemiddelingsdiensten aan met betrekking tot een breed scala aan schadeverzekeringsproducten en hypothecaire kredieten, geschikt voor particuliere klanten. Specifiek betreft het de volgende schadeverzekeringsproducten:

 • Autoverzekeringen;
 • Motorverzekeringen;
 • Bromfietsverzekeringen;
 • Opstalverzekeringen;
 • Inboedelverzekeringen; en
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen.

Wij bieden de volgende verzekeringsdiensten aan:

 • Vergelijkingscalculator: onze website biedt een gebruiksvriendelijk platform waar u gemakkelijk informatie kunt vinden over verschillende schadeverzekeringsproducten, premies kunt berekenen en polissen kunt afsluiten bij een geselecteerde verzekeraar.
 • Persoonlijk advies: indien u persoonlijk advies prefereert, bieden wij de mogelijkheid om een afspraak te maken met onze deskundige adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

Wij streven ernaar een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van de beschikbare schadeverzekeringsproducten in Nederland van het type schadeverzekering waar u naar op zoek bent. Wij vergelijken bijna alle Nederlandse verzekeraars om u een uitgebreid en transparant beeld te geven van de voor u beschikbare opties.

De verzekeraars die zijn opgenomen in de vergelijkingscalculator op onze website, zijn geselecteerd op basis van hun beschikbaarheid van premie-informatie en de kwaliteit van hun productvoorwaarden en dienstverlening. Er zijn situaties mogelijk waarin bepaalde verzekeraars niet zijn opgenomen in de vergelijkingscalculator op onze website. Dit kan het geval zijn als zij geen premiegegevens beschikbaar stellen of als hun productvoorwaarden of dienstverlening niet voldoen aan onze standaarden voor kwaliteit en transparantie.

Hypothecair krediet: 

Wij bieden advies en bemiddeling voor hypotheken, ondersteunend bij het vinden van het meest geschikte hypothecaire product uit ons netwerk van meer dan 40 hypotheekverstrekkers. Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij je op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Analyse van uw financiële situatie: We evalueren uw huidige financiële status om te bepalen welke hypotheekvorm het best aansluit bij uw persoonlijke en financiële doelstellingen. Dit omvat een beoordeling van uw inkomen, uitgaven, en bestaande verplichtingen.
 2. Selectie en vergelijking van hypotheekproducten: Indien u een algemeen begrip heeft van het type hypotheek dat u wenst, ondersteunen wij u bij het vergelijken en kiezen van de meest geschikte hypotheekoptie uit ons netwerk van meer dan 40 hypotheekverstrekkers.
 3. Advisering over hypotheekopties: Wij bieden gedetailleerd advies en fungeren als klankbord voor uw hypotheekgerelateerde vragen en ideeën, waarbij we u helpen de beste beslissingen te nemen gebaseerd op uw persoonlijke situatie.
 4. Ondersteuning bij hypotheekbeslissingen: We coachen u bij het begrijpen van verschillende hypotheekmogelijkheden en risico’s, en begeleiden u bij het vormen van een helder beeld van wat financieel haalbaar is.
 5. Volledige begeleiding bij het afsluiten van de hypotheek: Wij bieden uitgebreide ondersteuning tijdens het gehele proces van de hypotheekaanvraag tot aan de afronding van de transactie, inclusief het regelen van alle noodzakelijke documentatie en het beantwoorden van uw vragen.
 6. Ondersteuning na afsluiting: Ook na het afsluiten van uw hypotheek staan wij klaar om eventuele vragen te beantwoorden of extra advies te bieden gedurende de looptijd van de hypotheek.

Bij de uitvoering van onze dienstverlening zijn wij afhankelijk van de door u verstrekte of ingevoerde informatie. Ons doel is het geven van het beste advies en/of het bemiddelen in de best verkrijgbare verzekerings- of hypothecaire oplossing die wij voor u kunnen vinden in overeenstemming met uw behoeften. Wij verzoeken wij u de benodigde informatie daarom compleet en accuraat te verstrekken zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. 

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, kunt u ons daarover benaderen per schriftelijke post of per e-mail. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en berichten wij u binnen welke termijn wij de klachten hopen af te handelen. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Vindt u dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (”KiFiD”). Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.018465. De contactgegevens van het KiFiD zijn als volgt:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

T: 070 – 3338999

E: consumenten@kifid.nl 

Meer informatie over de taak en werkwijze van het KiFiD vindt u op www.kifid.nl

U heeft tevens de mogelijkheid om de civiele rechter in te schakelen als u meent dat uw belangen zijn geschaad.

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

Hoe u ons kunt bereiken

Clark

Flevoweg 11e

2318BZ Leiden

T: 088-2256666

E: service@nl.clark.io 

nl.clark.io

Wat wij nog meer voor u doen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan dat u in deze dienstenwijzer heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.