Drawing hands

Bouwdepot: Alles Wat Je Moet Weten

  • Wat is een bouwdepot?
  • Wat zijn de voorwaarden?
  • Hoe gebruik je een bouwdepot?

Een bouwdepot is een onderdeel van je hypotheek dat de verbouwingskosten financiert, met een looptijd van maximaal twee jaar. De hoogte is gebaseerd op de toekomstige woningwaarde post-verbouwing, en er gelden strikte voorwaarden zoals de vereiste waardevermeerdering van de woning. Betalingen uit het bouwdepot gaan direct via de hypotheekverstrekker naar de uitvoerders, en de rente over het depot is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Voor nieuwbouw of verbouwingen kan men een bestaande hypotheek verhogen of een tweede hypotheek nemen.

Bouwdepot: Alles wat je moet weten voor je verbouwing

Een verbouwing kan een flinke investering zijn. Gelukkig bestaat er iets als een bouwdepot, waarmee je de kosten voor de verbouwing kunt financieren via je hypotheek. Maar hoe werkt een bouwdepot precies, wat zijn de voorwaarden, en hoeveel kun je maximaal lenen? In dit artikel duiken we in de details om jou op weg te helpen.

Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot is een gedeelte van je hypotheek dat opzij wordt gezet op een speciale rekening, de zogenaamde ‘bouwrekening’, om de kosten van je verbouwing te dekken. Dit bedrag staat maximaal twee jaar tot je beschikking. Als je binnen deze periode de verbouwing afrondt of het geld niet meer nodig hebt, kun je het bouwdepot opheffen. Eventueel resterend saldo wordt dan van je hypotheek afgetrokken. Een bouwdepot kan ook gebruikt worden voor (achterstallig) onderhoud aan de woning.

Maximale hoogte van het bouwdepot

De hoogte van het bouwdepot hangt af van de geschatte waarde van je woning ná de verbouwing. Een taxateur bepaalt vooraf deze waarde, en op basis hiervan kun je maximaal 100% van dit bedrag lenen. De exacte hoogte is ook afhankelijk van het soort verbouwing. Uitbouwen verhogen de waarde aanzienlijk, terwijl smaakgevoelige verbouwingen zoals een nieuwe keuken of badkamer, vaak een minder grote waardevermeerdering realiseren.

Voorwaarden voor een bouwdepot

Om in aanmerking te komen voor een bouwdepot, gelden er enkele voorwaarden:

  • De verbouwing moet de waarde van je huis verhogen.
  • Je kunt alleen kosten voor vaste, niet-verwijderbare onderdelen financieren met het bouwdepot.
  • Je inkomen moet hoog genoeg zijn om de verhoogde hypotheek te kunnen dragen.

Hoe gebruik je een bouwdepot?

Geld opnemen uit het bouwdepot doe je niet zelf. Voor de betaling van de verbouwingskosten stuur je de facturen naar je hypotheekverstrekker, die de betalingen vervolgens direct voldoet. Het is mogelijk om kosten voor te schieten en deze later te declareren. Bewaar daarom alle bonnen en facturen zorgvuldig.

Rente en aftrekbaarheid

Je betaalt rente over je bouwdepot, maar ontvangt ook rente over het nog niet opgenomen bedrag. Deze rentes kunnen elkaar opheffen, waardoor het bouwdepot in eerste instantie niets extra kost. Echter, zodra je geld opneemt, ontvang je minder rente dan je betaalt, wat resulteert in aftrekbare hypotheekrente.

Bouwdepot bij nieuwbouw

Koop je een nieuwbouwwoning, dan wordt het bouwdepot gebruikt om de bouwtermijnen te betalen. De grond wordt direct bij de notaris afgerekend, en de rest van de bouwkosten wordt gefinancierd vanuit het depot. Over dit bedrag ontvang je rente, die meestal gelijk is aan de door jou betaalde hypotheekrente.

Verbouwingshypotheek: een misvatting

Er bestaat niet zoiets als een specifieke verbouwingshypotheek. Wel kun je je bestaande hypotheek verhogen of een tweede hypotheek afsluiten om een verbouwing te financieren. De mogelijkheid hiertoe hangt af van de waardevermeerdering die de verbouwing met zich meebrengt of de huidige overwaarde van je woning.

Andere mensen vonden dit ook interessant